Cookie policy

Pliki cookie składają się z części kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu usługi w oparciu o opisane cele. Niektóre cele instalowania plików cookie mogą również wymagać zgody użytkownika.

Jeśli instalacja plików cookie odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może zostać w dowolnym momencie dowolnie cofnięta, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Pliki cookie techniczne i zbiorcze statystyki

Działania ściśle niezbędne do działania

Ta aplikacja używa plików cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności, które są absolutnie niezbędne do działania tej aplikacji, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.

Aktywność zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta aplikacja korzysta z plików cookie w celu zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania przez użytkownika. Te pliki cookie obejmują na przykład pliki służące do ustawiania języka i waluty lub do zarządzania statystykami przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub narzędzi innych firm, które mogłyby je zainstalować

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą statystyki w formie zbiorczej i anonimowej i mogą nie wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez właściciela – w zależności od tego, jak to opisano – bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wśród narzędzi wskazanych poniżej znajdują się usługi zarządzane przez strony trzecie, mogą one – oprócz tego, co jest określone i również bez wiedzy Właściciela – wykonywać czynności śledzenia użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.

Komentarze do treści

Usługi komentowania pozwalają Użytkownikom formułować i upubliczniać swoje uwagi dotyczące zawartości tej aplikacji.
Użytkownicy, w zależności od ustawień określonych przez właściciela, mogą pozostawić komentarz anonimowo. W przypadku Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkownika istnieje wiadomość e-mail, która może służyć do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
W przypadku zainstalowania usługi komentowania dostarczanej przez strony trzecie, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania, zbiera dane o ruchu związane ze stronami, na których zainstalowana jest usługa komentowania ,

Komentarze na Facebook (Facebook, Inc.)

Komentarze do Facebooka to usługa zarządzana przez Facebook, Inc., która umożliwia Użytkownikowi pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Zarządzaj kontaktami i wysyłaj wiadomości

Ten rodzaj usługi pozwala zarządzać bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów innego rodzaju, używanych do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również umożliwiać gromadzenie danych dotyczących daty i godziny wyświetlania wiadomości przez użytkownika, a także interakcji użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach linków wstawianych w wiadomościach.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp to usługa zarządzania adresami i wiadomości e-mail świadczona przez The Rocket Science Group, LLC.

Gromadzone dane osobowe: nazwisko, ciasteczko, adres e-mail i imię.

Gromadzone dane osobowe: nazwisko, ciasteczko, adres e-mail i imię. – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji.
Interakcje i informacje uzyskane przez tę aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika dotyczącym każdej sieci społecznościowej.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z sieciami społecznościowymi może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą korzystać z usługi, to samo gromadzi dane o ruchu związane ze stronami, na których jest ona zainstalowana.

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google LLC)

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi interakcji z siecią społecznościową Google+ zapewnianą przez Google LLC.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Lubię przyciski i widżety społecznościowe Facebook (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebook są usługami interakcji z siecią społecznościową Facebook, dostarczaną przez Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe na Twitterze (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe na Twitterze to usługi interakcji z siecią społecznościową na Twitterze, dostarczane przez Twitter, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają administratorowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i służą do śledzenia zachowania użytkownika.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC („Google”). Google wykorzystuje Dane osobowe zgromadzone w celu śledzenia i analizowania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.
W przypadku zainstalowania usługi tego typu może się zdarzyć, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą z niej korzystać, zbiera dane o ruchu związane ze stronami, na których jest ona zainstalowana.

Widżet wideo YouTube (Google LLC)

YouTube to usługa przeglądania treści wideo zarządzana przez Google LLC, która pozwala tej aplikacji na integrację takich treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy. Temat przestrzegający Tarczy Prywatności.

Jak mogę wyrazić zgodę na instalację plików cookie?

Oprócz tego, co wskazano w tym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie bezpośrednio z poziomu swojej przeglądarki i zapobiegać, na przykład, aby osoby trzecie mogły je zainstalować. Za pomocą preferencji przeglądarki można również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, w tym pliki cookie, w których ostatecznie zapisywana jest zgoda na instalację plików cookie przez tę stronę. Użytkownik może znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach, takich jak następujące adresy: Google ChromeMozilla FirefoxApple SafariMicrosoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez strony trzecie, Użytkownik może również zarządzać własnymi ustawieniami i odwołać zgodę, odwiedzając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z nią bezpośrednio.
Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik może korzystać z informacji dostarczonych przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI(Giappone)lub inne podobne usługi. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Administrator danych zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów oprócz informacji zawartych w tym dokumencie.

Administrator danych

Emanuele Luciani przez Airport road Zakynthos 291 00, Grecja.

Adres e-mail właściciela: info@rentbikecarzante.com

strona internetowa: www.rentbikecarzante.it

Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez strony trzecie za pośrednictwem usług używanych w tej aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia instalowanych przez strony trzecie są być uważane za orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z właścicielem, jeśli chce on uzyskać dalsze informacje na temat korzystania z samych plików cookie za pośrednictwem tej aplikacji.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w związku z wszelkimi innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (również z aplikacji innych firm zintegrowanych w tej aplikacji), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika łączącego się z tą aplikacją, adresy w notacji URI ( Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (sukces, błąd itp.) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegółowe informacje na temat trasy podanej w aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem do sekwencji odwiedzanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem IT UIT ty.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z zainteresowaną stroną.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystanie z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są dane osobowe użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację zgodnie z odpowiednimi warunkami (jeśli istnieją) w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie mają obejmować wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Cookie

Mała część danych przechowywanych w urządzeniu użytkownika.

Referencje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu rozporządzeń legislacyjnych, w tym artykułów 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.